Právní ustanovení

Smlouva v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 - dále jen nařízení GDPR

sjednaná mezi
Správcem
Správce je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednání služby prostřednictvím stránek www.webhousing.cz nebo elektronickou poštou na adresu info@webhousing.cz v roli správce osobních údajů - dále jen správce
a
Zpracovatelem
Luděk ZITA
Františka Křížka 1173/10
170 00 Praha 7
IČO: 43929532 DIČ: CZ6007191421
zastoupena Luďkem Zitou v roli zpracovatele osobních údajů - dále jen zpracovatel

1. Rozsah zpracování dat

Zpracovatel nezpracovává data správce v roli správce osobních údajů. Zpracování dat spočívá v zajištění příslušných technologií pro provoz aplikací správce a zálohy dat. Vše výhradně v elektronické podobě.

2. Fyzické uložení dat v elektronické podobě

Zpracovatel zpracovává data správce vždy v souladu s článkem 32 nařízení GDPR a to výhradně na území Evropské Unie a prostřednictvím  subdodavatelů jejichž obchodní a smluvní podmínky výslovně zaručují zpracování dat v souladu s nařízením GDPR.
Zpracovatel ukládá data data odběratelů zejména v následujících lokalitách:
- DC MI BRNO - Datacentrum společnosti Master Internet, s.r.o, Cejl 20, 602 00 Brno, Česká Republika IČ: 26277557
- DC MI PRAHA - Datacentrum společnosti Master Internet, s.r.o, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10, Česká Republika IČ: 26277557
- DATACENTRUM WEDOS - společnosti WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou IČ: 281 15 708
- Vlastní zařízení zpracovatele provoz Kersko 301, 289 12 Sadská

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Zpracovatel  dat ve vztahu ke správci dat prohlašuje, že veškeré technologie využívané pro zpracování a uložení dat správce dat jsou ve výhradním vlastnictví zpracovatele nebo je smluvně zajištěno zpracování dat subdodavatelem v souladu a ve smyslu nařízení GDPR
Zpracovatel  vynakládá maximální úsilí k ochraně dat správce.
V případě že zpracovatel zjistí že došlo k úplnému nebo částečnému úniku dat správce je povinen bezodkladně o této skutečnosti správce informovat.
Zpracovatel neručí za únik dat, který vznikne v souvislosti s chybou v aplikacích používaných správcem nebo v souvislosti s činností zaměstnance nebo subdodavatele správce.
Správce je povinen zpracovatele bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které by mohly mít vliv na technické zabezpečení dat správce.
Správce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny a doporučení zpracovatele ve vztahu k provozovaným technologiím.
Správce dat bere na vědomí, že zpracovatel dat provádí fyzickou a SW ochranu dat výhradně v rozsahu poskytovaných služeb.

Toto právní ustanovení je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek www.webhousing.cz.